วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024

“มทบ.27 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

"มทบ.27 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567" พันเอก วิชิต...

มทบ.27 ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

มทบ.27 ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน...

การประกวดวงดนตรีคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ปี 3 วง S.T.R Band...

การประกวดวงดนตรีคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ปี 3 วง S.T.R Band โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พันเอก วิชิต...

มทบ.27 ให้การต้อนรับ หน.ศทส.สส.และคณะฯ

มทบ.27 ให้การต้อนรับ หน.ศทส.สส.และคณะฯ ในโอกาสมาบรรยายให้คำแนะนำและติดตามผลการใช้งานระบบติดต่อสื่อสาร ระบบโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศ ทบ. ของหน่วย พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน...

มทบ.27 ต้อนรับคณะตรวจติดตามความก้าวหน้างานด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปี งบประมาณ 2567

“มทบ.27 ต้อนรับคณะตรวจติดตามความก้าวหน้างานด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปี งบประมาณ 2567” พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

มทบ.27 มอบใบประกาศชมเชยให้แก่ กำลังพล ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วย

มทบ.27 มอบใบประกาศชมเชยให้แก่ กำลังพล ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วย พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบใบประกาศชมเชยให้แก่กำลังพล...

มทบ.27 ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

มทบ.27 ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน พันเอก วิชิต มักการุณ...

มทบ.27 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สมบัติ ธัญญะวัน

“มทบ.27 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ในโอกาสเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อ.ธวัชบุรี...

มทบ.27 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

มทบ.27 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา...

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีรับมอบธงขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ...

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีรับมอบธงขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2567...

Facebook

YouTube