วันอังคาร, มิถุนายน 28, 2022

พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสธ.มทบ.๒๗ ได้นำข้าราชการกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๒๗...

กกพ.มทบ.๒๗ : เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๐  พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสธ.มทบ.๒๗  ได้นำข้าราชการกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๒๗...

มทบ.27 ร่วมกับ อบต.เหนือเมือง นำวัสดุปกรณ์เพื่อดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ประอุทกภัย

เมื่อ 5 ก.ย.60 พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้ พันตรีสมบูรณ์ ไชยขาว...

พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด...

เมื่อ 4 กันยายน 2560  พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้ พันเอก...

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐ พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รอง...

กกพ.มทบ.๒๗ : เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ ได้กรุณาให้ พ.อ.วินัย...

พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

๒๕ ส.ค.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อน,ฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องอบรม...

พ.ต.สมเกียรติ ถือมาลา หน.ฝสส.มทบ.27 พร้อมกับกำลังพลฝ่ายสื่อสารฯ ...

พ.ต.สมเกียรติ  ถือมาลา หน.ฝสส.มทบ.27 พร้อมกับกำลังพลฝ่ายสื่อสาร มทบ.27 เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ บ้านดินดำ ต.ดินดำ...

มทบ.27 และมูลนิธิเวิร์คพอยท์ทีวี เดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

มณฑลทหารบกที่ 27 สนับสนุนทั้งรถทั้งเรือและกำลังช่วยเหลือมูลนิธิเวิร์คพอยท์ทีวี เดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  นำนักร้องในสังกัด ไปขับกล่อม คลายเครียด  แจกสิ่งของ และร่วมกินข้าวจับเข่าคุย ถามข่าวชาวบ้านจนถึงที่

Facebook

YouTube