วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 21, 2021

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

มณฑลทหารบกที่ ๒๗ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) โดยใช้งบประมาณทดแทนการสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน...

วันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามมติ ครม. มีสิทธิได้รับยศสูงขึ้น...

ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในการมอบเครื่องหมายมวลชนสัมพันธ์กองทัพบก ให้กับหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบก

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 0900 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในการมอบเครื่องหมายมวลชนสัมพันธ์กองทัพบก ให้กับหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบก (มทบ.27) โดยการช่วยเหลือการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในค่ายประเสริฐสงคราม และกิจการอื่นๆ อันส่งผลอย่างดียิ่ง...

พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาหน่วย มทบ.๒๗ ครบรอบ ๓๔ ปี...

เมื่อ  ๑๒ ต.ค. ๖๐ พล.ต.ปฏิกรณ์   เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. และนางตติยา   เอี่ยมละออ  ประธานชมรมแม่บ้าน...

มณฑลทหารบกที่ 27 กระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา แก่ทหารที่จะปลดจากกองประจำการ เป็นทหารกองหนุน รุ่นปีพุทธศักราช...

มณฑลทหารบกที่ 27 กระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา แก่ทหารที่จะปลดจากกองประจำการ เป็นทหารกองหนุน รุ่นปีพุทธศักราช 2559 ผลัดที่ 1 ** ************************************************ เวลา 07.30...

พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสธ.มทบ.๒๗ ได้นำข้าราชการกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๒๗...

กกพ.มทบ.๒๗ : เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๐  พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสธ.มทบ.๒๗  ได้นำข้าราชการกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๒๗...

พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ และ คณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๒๗...

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ และ คณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ...

Facebook

YouTube