มทบ.27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 0900 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก บริเวณพื้นที่โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นกล้าพันธ์ุผักบริเวณแปลงผักโครงการทหารพันธ์ุดี การทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ การขุดลอกผักตบชวาและบำบัดน้ำเสียด้วย EM ball และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในลำห้วยเหนือ ปล่อยปลา จำนวน 10,000 ตัว และ การจัดนิทรรศการวันดินโลก จาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีจิตอาสาพระราชทานจากส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ,นักเรียนจากโรงเรียนสตรีศึกษาและประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ รวมถึงพระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และการเกษตร ซึ่งองค์กรสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทาน ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน ดินโลก (World Soil Day) เพื่อเทิดพระเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะ ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ในการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน รวมทั้งคิดค้นโครงการในพระราชดำริ หลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ แก่ประเทศชาติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้