วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

“มทบ.27 เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนักบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดในรูปแบบระยะยาว “มินิธัญญารักษ์””

“มทบ.27 เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนักบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดในรูปแบบระยะยาว "มินิธัญญารักษ์"" พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก...

พระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสสโร) วัดท่าสะแบง ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์

พระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสสโร) วัดท่าสะแบง ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ พระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสสโร) วัดท่าสะแบง พร้อมด้วย พันเอก วิชิต มักการุณ...

มทบ.27 จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67″

มทบ.27 จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67" มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม...

มทบ.27 ติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567...

มทบ.27 ติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567 ” พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

มทบ.27 ติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567...

มทบ.27 ติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567 ” พันเอก สุรชาติ อาจหาญ รองเสนาธิการ...

มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2567

มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา...

พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27

พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการอำเภออารยเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี #กองทัพภาคที่2 #กองทัพบก

มทบ.27 ร่วมกับส่วนราชการ สำรวจพื้นที่เตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มทบ.27 ร่วมกับส่วนราชการ สำรวจพื้นที่เตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที...

มทบ.27 ติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567...

มทบ.27 ติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567 ” พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

มทบ.27 ให้การต้อนรับ ผอ.กรภ.ขว.ทบ. และ คณะฯ

มทบ.27 ให้การต้อนรับ ผอ.กรภ.ขว.ทบ. และ คณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การจัดทำเอกสารขอตรวจประวัติและพฤติการณ์บุคคล มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ...

Facebook

YouTube