วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024

มทบ.27 ร่วมพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ไปกระทรวงมหาดไทย

มทบ.27 ร่วมพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ไปกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พันเอก...

มทบ.27 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6...

มทบ.27 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พันเอก...

มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ศูนย์มินิธัญญารักษ์ รพ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ศูนย์มินิธัญญารักษ์ รพ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2,3 และบัตรชั้นที่...

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2,3 และบัตรชั้นที่ 4 ที่สอบได้ทุนการศึกษาขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา...

มทบ.27 ร่วมลงพื้นที่สระชัยมงคล วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด

มทบ.27 ร่วมลงพื้นที่สระชัยมงคล วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด เตรียมพร้อมสำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พันเอก สุรชาติ อาจหาญ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27...

“ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ ศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดโกศลรังสฤษฏ์ อ.ธวัชบุรี...

“ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ ศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดโกศลรังสฤษฏ์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด” พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่...

มทน.2 ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based treatment...

มทน.2 ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based treatment and rehabilitation : CBTx) พลโท บุญสิน...

มทน.2 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ โคก หนอง นา...

มทน.2 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ โคก หนอง นา ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พลโท...

มทบ.27 ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ.

มทบ.27 ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายแก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567" พันโทหญิง พิบูลลักษณ์...

การตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศภายใน ทบ. ระดับ มทบ. ประจำปี 2567

“การตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศภายใน ทบ. ระดับ มทบ. ประจำปี 2567 มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ภายในกองทัพบก ระดับ...

Facebook

YouTube