วันพุธ, ธันวาคม 7, 2022

“ ผอ.กกร.นรด. เยี่ยมคำนับ ผบ.มทบ.27 ในโอกาสเข้าตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน...

“ ผอ.กกร.นรด. เยี่ยมคำนับ ผบ.มทบ.27 ในโอกาสเข้าตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565 “ พันเอก...

“แม่บ้านทหารบก จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับน้องทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจในการฝึก”

“แม่บ้านทหารบก จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับน้องทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจในการฝึก” พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะแม่บ้านร่วมประกอบอาหารมื้อพิเศษ(น่องไก่ทอด...

“เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน”มทบ.27 เยี่ยมเยียนครอบครัวน้องคนเล็ก ด้วยความห่วงใย

“เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน”มทบ.27 เยี่ยมเยียนครอบครัวน้องคนเล็ก ด้วยความห่วงใย พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย...

มทบ.27 อบรมศีลธรรมกำลังพล เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ และตั้งมั่นอยู่ในความดี

มทบ.27 อบรมศีลธรรมกำลังพล เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ และตั้งมั่นอยู่ในความดี พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน...

“มทบ.27 ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือน...

"มทบ.27 ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือน พ.ย. 65" พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น...

“มทบ.27 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น”

“มทบ.27 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น” พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย...

“รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

“รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร...

มทบ.27 ร่วม “โครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565”

มทบ.27 ร่วม “โครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565” พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

“มทบ.27 ดำนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566...

“มทบ.27 ดำนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 (ขั้นที่ 2) ครั้งที่ 2” พันเอก...

“มทบ.27 ร่วมพิธีรับพระราชทานถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้พิการทางสายตา”

“มทบ.27 ร่วมพิธีรับพระราชทานถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้พิการทางสายตา” พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีรับพระราชทานถุงพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์...

Facebook

YouTube