วันอังคาร, มิถุนายน 28, 2022

“พิธีบวงสรวงสักการะเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) “

“พิธีบวงสรวงสักการะเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) “ พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะดวงทิพย์วิญญาณของ...

“พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ”

"พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน จำนวน 12 นาย...

“มทบ.27 มอบเกียรติบัตรให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น มีความประพฤติดี มีความสามารถในการยิงปืนด้วยกระสุนจริง”

“มทบ.27 มอบเกียรติบัตรให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น มีความประพฤติดี มีความสามารถในการยิงปืนด้วยกระสุนจริง” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับครูฝึกนายสิบดีเด่น, ครูทหารใหม่ดีเด่น, ทหารใหม่ที่มีลักษณะทางทหารดีเด่น,...

“ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”

"ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก" พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพลสารวัตรทหาร และชุดปราบปรามยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 27...

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” คุณเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ คุณ ศรีวิจิตร อุทัยพรหม...

“มทบ.27 ร่วมประชุมและตรวจความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ”

"มทบ.27 ร่วมประชุมและตรวจความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ" พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมและตรวจความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ...

“มทบ.27 ตรวจพื้นที่เพื่อวางแผนเตรียมการถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชภารกิจทรงทำการบิน”

“มทบ.27 ตรวจพื้นที่เพื่อวางแผนเตรียมการถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชภารกิจทรงทำการบิน” พลตรี วรเซษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

มทบ.27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

มทบ.27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล...

“มทบ.27 มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้กับบุตรข้าราชการที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ”

“มทบ.27 มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้กับบุตรข้าราชการที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา...

“มทบ.27 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึก...

“มทบ.27 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึก สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย” พันเอกประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 นำกำลังพล...

Facebook

YouTube