วันศุกร์, กรกฎาคม 23, 2021

ผบ.มทบ.27 เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร และ สมาชิกอาสารักษาดินแดน...

“ห่วงใย คนไทยไม่ทิ้งกัน”

“ห่วงใย คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขุนภักดี 27 พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ที่กลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่กักตัวอยู่ในสถานที่ชุมชนจัดไว้ให้ พร้อมทั้งนำศิลปะหมอลำพื้นบ้าน...

“เราคือ…คนไทย”

เราคือ...คนไทย” “มณฑลทหารบกที่ 27 เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ...

“มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมจัดตั้งจุดตรวจป้องกันบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง”

“มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมจัดตั้งจุดตรวจป้องกันบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง” เจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดตั้งจุดตรวจ บริเวณด่านตรวจ อ.สุวรรณภูมิ...

“ห่วงใย เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

“ห่วงใย เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันโท สมบูรณ์ ไชยขาว...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จังหวัดยโสธร พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

มทบ.27 กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก

“มทบ.27 กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มอบแก่ประชาชนชุมชนเทศบาล ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด” พร้อมนำชุดวิทยากรจากโครงการทหารพันธุ์ดี อบรมให้ความรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรทฤษฎีใหม่ กระบวนการปลูกผัก...

“กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27

“กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 (กองพันเสนารักษ์ที่ 6)และติดตามมาตรการพิทักษ์กำลังพลของหน่วยฝึกทหารใหม่ “ มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ...

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ จังหวัดยโสธร เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ จังหวัดยโสธร เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 “โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 (...

“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ กำลังพล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยร่วมกัน”

“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ กำลังพล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยร่วมกัน” มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานที่สำคัญและขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วย ร่วมกันระหว่าง ผู้บังคับบัญชา...

Facebook

YouTube