วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024

“อย่าให้ความเป็นแม่ทัพ มาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรา”

“อย่าให้ความเป็นแม่ทัพ มาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรา” น้องทหารใหม่ มทบ.27 และ นขต.มทบ.27 ร่วมรับชม Live Streaming รายการ "ทอล์คกับแม่ทัพ" หน่วยฝึกทหารใหม่...

“มทบ.27 บูรณาการร่วมกับ สภ.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน...

“มทบ.27 บูรณาการร่วมกับ สภ.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติตำบลน้ำคำ" พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที...

“ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานอาหารกายอาหารใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27”

“ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานอาหารกายอาหารใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27” โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พระเมธีวัชราภรณ์ ผศ.ดร.รองอธิการบดี...

“แม่บ้านทหารบก จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับน้องทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจในการฝึก”

“แม่บ้านทหารบก จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับน้องทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจในการฝึก” คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะแม่บ้านร่วมประกอบอาหารมื้อพิเศษให้กับน้องทหารใหม่ ผลัด...

“ทหารใหม่ ป้องกัน รู้ทัน ห่างไกลภัยยาเสพติด ”

“ทหารใหม่ ป้องกัน รู้ทัน ห่างไกลภัยยาเสพติด ” ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27...

“น้องทหารใหม่ ฝึกบุคคลท่าอาวุธ”

“น้องทหารใหม่ ฝึกบุคคลท่าอาวุธ” หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ทำการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 เพื่อให้ทหารใหม่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แข็งแรง...

“ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การรับประทานอาหารของน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66”

“ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การรับประทานอาหารของน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66” พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก...

“น้องทหารใหม่ฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น”

“น้องทหารใหม่ฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น” การฝึกครั้งแรกของน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ,แผนที่เข็มและทิศ , การติดต่อสื่อสาร...

“มทบ.27 ร่วมพิธีฌาปนกิจมารดาของกำลังพล เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

“มทบ.27 ร่วมพิธีฌาปนกิจมารดาของกำลังพล เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ประยุทธ์...

“ผมสบายดี”จากใจทหารใหม่ส่งความห่วงใยถึงคนทางบ้าน

“ผมสบายดี”จากใจทหารใหม่ส่งความห่วงใยถึงคนทางบ้าน น้องๆทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้โทรศัพท์กลับไปหาครอบครัว เพื่อให้คลายความกังวลในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และการฝึก เป็นการเป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่ให้มีแรงกายแรงใจในการฝึกตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ #น้องคนเล็ก #Bootcamp66 #พลทหาร

Facebook

YouTube