วันเสาร์, มิถุนายน 19, 2021

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” มณฑลทหารบกที่ 27 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 354 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น...

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี”ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี"ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์...

มทบ.27 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน...

“ทหารมีไว้ทำไม” มทบ.27 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ต.ดินดำ...

“มทบ.27 จัดอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี”

“มทบ.27 จัดอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี"ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด...

มทบ.27 หารือร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

“มทบ.27 หารือร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค” พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์...

“สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพเสริมให้แก่ทหารกองประจำการ”

“สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพเสริมให้แก่ทหารกองประจำการ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดชมรมแคดดี้พลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี ทหารกองประจำการ สังกัด...

มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซม ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานฯ

“มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซม ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564...

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ‘มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 'มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืช และผักตบชวาตามลำน้ำ...

“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...

“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” วันที่ 2 มิถุนายน 2564...

Facebook

YouTube