วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024

มทบ.27 ร่วมตรวจพื้นที่เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ในโอกาสปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

มทบ.27 ร่วมตรวจพื้นที่เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ในโอกาสปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ...

มทบ.27 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มทบ.27 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย...

มทบ.27 ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประจำปี 2567 ครั้งที่...

มทบ.27 ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

มทบ.27 ร่วมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยืนที่จะปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

มทบ.27 ร่วมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยืนที่จะปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล...

“ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพอดีตข้าราชการ มทบ.27”

“ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพอดีตข้าราชการ มทบ.27” พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ พันโท ถนัด...

มทบ.27 พิธีบวงสรวงและเปิดสนามยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 27 ณ สนามยิงปืน...

มทบ.27 พิธีบวงสรวงและเปิดสนามยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 27 ณ สนามยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที...

“มทบ.27 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทบ. ที่สอบเข้าในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี...

“มทบ.27 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทบ. ที่สอบเข้าในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566” พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

มทบ.27 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มทบ.27 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 0900...

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE...

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE...

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ “วันทหารผ่านศึก”...

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ “วันทหารผ่านศึก” อย่างสมเกียรติ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567...

Facebook

YouTube