วันเสาร์, มิถุนายน 3, 2023

“มทบ.27 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจสอบการดำเนินงานกิจการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและหน่วยรอง ประจำปี 2566 “

"มทบ.27 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจสอบการดำเนินงานกิจการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและหน่วยรอง ประจำปี 2566 " พันเอก ประเสริฐ กองแก้ว หัวหน้าชุดตรวจสอบการดำเนินงานกิจการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (จบ.) และคณะฯ...

“มทบ.27 ร่วมงานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2566”

“มทบ.27 ร่วมงานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2566” พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีงานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี...

“มทบ.27 ต้อนรับ คณะชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงที่ 2”

“มทบ.27 ต้อนรับ คณะชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงที่ 2” พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ...

“มทบ.27 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “

“มทบ.27 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “ พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

“ห่วงใย ใส่ใจเหมือนลูก”

“ห่วงใย ใส่ใจเหมือนลูก” “ผบ.มทบ.27 พบปะทหารใหม่ มอบนโยบายการฝึก” พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่...

มทบ.27 ดำเนินกรรมวิธีรับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่...

มทบ.27 ดำเนินกรรมวิธีรับ - ส่ง ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/66 ส่งช่วย ทภ.1 วันที่ 17...

ผบ.มทบ.27 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the...

ผบ.มทบ.27 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) ประจำปี 2566 พลตรี...

มทบ.27 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่”

มทบ.27 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่” พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3...

มทบ.27 เปิดค่ายรับทหารใหม่ผลัด 1/2566 ยินดีต้อนรับสู่ “ครอบครัวกองทัพบก”

มทบ.27 เปิดค่ายรับทหารใหม่ผลัด 1/2566 ยินดีต้อนรับสู่ “ครอบครัวกองทัพบก” วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 0800...

“มณฑลทหารบกที่ 27 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

“มณฑลทหารบกที่ 27 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

Facebook

YouTube