“ดูแลอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19”
ทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจสถานที่ เตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ ในห้วงวันที่ 21 – 22 สิงหาคม2564 นี้