วันจันทร์, กันยายน 26, 2022

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร มัคคุเทศก์น้อยมณฑลทหารบกที่ 27 รุ่นที่ 1

มทบ.27 มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับมัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 1” #พี่หาญพาเที่ยว #มัคคุเทศก์น้อย

อบรมมัคคุเทศก์น้อย มณฑลทหารบกที่ 27

อบรมมัคคุเทศก์น้อย มณฑลทหารบกที่ 27 พาทัวร์แหล่งท่องเที่ยวในค่ายประเสริฐสงคราม และสถานที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด มัคคุเทศก์น้อยมณฑลทหารบกที่ 27 #พี่หาญพาเที่ยว #มัคคุเทศก์น้อย

Ep.3 สนามกอล์ฟค่ายประเสริฐสงคราม สนามกอล์ฟที่สวยที่สุด

Ep.3 แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร สนามกอล์ฟค่ายประเสริฐสงคราม สนามกอล์ฟที่สวยที่สุด #พี่หาญพาเที่ยว #เที่ยวด้วยกัน #มัคคุเทศน์น้อย

EP.2 ศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์

เที่ยวค่ายประเสริฐสงคราม EP.2 ศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ #พี่หาญพาเที่ยว #เที่ยวด้วยกัน #มัคคุเทศน์น้อย

EP.1 อนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม

เที่ยวค่ายประเสริฐสงคราม EP.1 อนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม #พี่หาญพาเที่ยว #เที่ยวด้วยกัน

ทหารร้อยเอ็ดร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรผู้ด้อยโอกาส

ทหารร้อยเอ็ดร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 15มิถุนายน2561 เวลา0800น.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกำลังพลจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่27 ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบลเมืองทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับนาง...

“มทบ.27 บูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน หากเกิดอุทกภัย”

“มทบ.27 บูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน หากเกิดอุทกภัย” บ่ายวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น....

Facebook

YouTube