วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024

“กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

“กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เชิญชวนส่งทีมดนตรีเข้าแข่งขัน” คีตวัฒนศิลป์ ” ปี 2567

มทบ.27 เข้าพบปะผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาและผู้นำสภานักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เชิญชวนส่งทีมดนตรีเข้าแข่งขัน" คีตวัฒนศิลป์ " ปี 2567 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27...

ศบภ.มทบ.27 สำรวจความเสียหายเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

ศบภ.มทบ.27 สำรวจความเสียหายเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด สัสดีอำเภอจตุรพักตรพิมาน /ชป.กร.ประจำอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เข้าสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อน ลมกรรโชกแรงในพื้นที่ อำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด...

“ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ห้วยอ่าง ประจำปี 2567 ...

“ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ห้วยอ่าง ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป” ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ห้วยอ่าง ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป...

ชป.กร.มทบ.27 เป็นวิทยากรสนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชนและสังคม ตำบลแสนชาติ...

ชป.กร.มทบ.27 เป็นวิทยากรสนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชนและสังคม ตำบลแสนชาติ ประจำปี 2567 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27...

มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567 พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อสนับสนุนการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี

ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อสนับสนุนการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อสนับสนุนการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง ,...

กำลังพล จิตอาสา มทบ.27 บริจาคโลหิต โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กำลังพล จิตอาสา มทบ.27 บริจาคโลหิต โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา...

จิตอาสา มทบ.27 บริจาคโลหิตช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพล

จิตอาสา มทบ.27 บริจาคโลหิตช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพล พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้...

ศบภ.27 นำรถบรรทุกนำ้ช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรที่ประสบภัยแล้ง

ศบภ.27 นำรถบรรทุกนำ้ช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรที่ประสบภัยแล้ง พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000...

Facebook

YouTube