วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 9, 2023

“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ หมู่ที่ 9...

มทบ.27 จำหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันธ์ุดี นำรายได้มอบให้สภากาชาดไทย “อิ่มใจ ได้บุญ สมทบทุนสภากาชาดไทย”

มทบ.27 จำหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันธ์ุดี นำรายได้มอบให้สภากาชาดไทย “อิ่มใจ ได้บุญ สมทบทุนสภากาชาดไทย” โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 และกองพันทหารราบที่ 1...

“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าวช่วยเหลือ นางเดือนเพ็ญ รินทะสมบัติ...

“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือชาวนา ลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือชาวนา ลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว นำรถเกี่ยวนวดข้าวช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ บ้านสระแก้ว อ.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด...

“กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด”

“กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด” กำลังพลพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ทำความสะอาดอาคารเรียน ตัดหญ้าในสนามบริเวณโรงเรียน เคลื่อนย้ายอุปกรณ์การเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบริเวณในหมู่บ้าน...

ยุทโธปกรณ์ทหาร…เพื่อประชาชน

ยุทโธปกรณ์ทหาร…เพื่อประชาชน กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 นำรถพ่วงชานต่ำ ช่วยเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว จากมณฑลทหารบกที่ 27 ไปยังบ้านเกาะแก้ว อ.เขวาทุ่ง...

“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือเกษตรกร และประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์”

“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือเกษตรกร และประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์” พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว...

“รถเกี่ยวข้าวมาแล้ว….ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรอบค่ายฯ”

“รถเกี่ยวข้าวมาแล้ว….ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรอบค่ายฯ” ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ออกช่วยเหลือประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูก เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม จำนวน 1 ราย...

“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง”

“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง” ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ออกช่วยเหลือประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูก เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่...

“จิตอาสา มทบ.27 ร่วมซ่อมแซมบ้านเรือนของ กลุ่มเปราะบาง”

“จิตอาสา มทบ.27 ร่วมซ่อมแซมบ้านเรือนของ กลุ่มเปราะบาง” มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมอุปกรณ์ชุดช่าง ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง...

Facebook

YouTube