วันจันทร์, มิถุนายน 10, 2024
ปก
ปกรอง

คู่มือการปฏิบัติงาน KM

มทบ.27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

0
มทบ.27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน...

มทบ. 27 ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6...

0
มทบ. 27 ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28...

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีรับมอบธงขบวน เดิน วิ่ง ปั่น...

0
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีรับมอบธงขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่...

PEOPLE

LIFE