วันจันทร์, กันยายน 20, 2021
ปก
ปกรอง

คู่มือการปฏิบัติงาน KM

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำชี ลำน้ำยัง...

0
แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำชี ลำน้ำยัง และที่เขื่อนยโสธร-พนมไพร ร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่...

“รู้ เลี่ยง ลดเสี่ยง โควิด-19”

0
“รู้ เลี่ยง ลดเสี่ยง โควิด-19” มณฑลทหารบกที่ 27 จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -...

“ มทบ.27 เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ วางแผนช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที”

0
“ มทบ.27 เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ วางแผนช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที” มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมวางแผนการปฏิบัติของศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ มณฑลทหารบกที่...

PEOPLE

LIFE