วันศุกร์, ธันวาคม 2, 2022
ปก
ปกรอง

คู่มือการปฏิบัติงาน KM

“มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตร...

“มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตร ผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี และโคกหนองนาโมเดล” พันเอก...

“ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของทหารใหม่ ผลัด 2/65”

“ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของทหารใหม่ ผลัด 2/65” พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

“ ผอ.กกร.นรด. เยี่ยมคำนับ ผบ.มทบ.27 ในโอกาสเข้าตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร...

“ ผอ.กกร.นรด. เยี่ยมคำนับ ผบ.มทบ.27 ในโอกาสเข้าตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน...

PEOPLE

LIFE