วันจันทร์, มกราคม 24, 2022

มทบ.27 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มทบ.27 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27...

“ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถี ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

“ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถี ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้...

“มทบ.27 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย ณ กรมทหารราบที่ 16 จ.ยโสธร”

“มทบ.27 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย ณ กรมทหารราบที่ 16 จ.ยโสธร” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

“ มทบ.27 ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564-2565...

“ มทบ.27 ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564-2565 “ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่...

“จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19”

“จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19” มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมอำนวยความสะดวก แนะนำสถานที่ ให้แก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม

“มทบ.27 และ พล.ร.6 ซักซ้อมสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565”

“มทบ.27 และ พล.ร.6 ซักซ้อมสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565” พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

“มทบ.27 และ พล ร.6 ตรวจพื้นที่เตรียมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี...

“มทบ.27 และ พล ร.6 ตรวจพื้นที่เตรียมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

“มณฑลทหารบกที่ 27 พบปะสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ดและขอบคุณที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของหน่วย”

“มณฑลทหารบกที่ 27 พบปะสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ดและขอบคุณที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของหน่วย” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พบปะสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องโถง...

“มทบ.27 ตรวจพื้นที่เตรียมการสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงไชยเฉลิมพลประจำปี 2565”

“มทบ.27 ตรวจพื้นที่เตรียมการสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงไชยเฉลิมพลประจำปี 2565” พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจพื้นที่เตรียมการสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงไชยเฉลิมพลประจำปี 2565...

“มทบ.27 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ”

“มทบ.27 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

Facebook

YouTube