วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เชิญชวนส่งทีมดนตรีเข้าแข่งขัน” คีตวัฒนศิลป์ ” ปี 2567

มทบ.27 เข้าพบปะผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาและผู้นำสภานักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เชิญชวนส่งทีมดนตรีเข้าแข่งขัน" คีตวัฒนศิลป์ " ปี 2567 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27...

“แม่บ้าน มทบ.27 ห่วงใยเข้าเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล“

“แม่บ้าน มทบ.27 ห่วงใยเข้าเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล“ คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยและเจ้าหน้าที่พยาบาล...

ศบภ.มทบ.27 สำรวจความเสียหายเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

ศบภ.มทบ.27 สำรวจความเสียหายเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด สัสดีอำเภอจตุรพักตรพิมาน /ชป.กร.ประจำอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เข้าสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อน ลมกรรโชกแรงในพื้นที่ อำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด...

“ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ห้วยอ่าง ประจำปี 2567 ...

“ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ห้วยอ่าง ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป” ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ห้วยอ่าง ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป...

ชป.กร.มทบ.27 เป็นวิทยากรสนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชนและสังคม ตำบลแสนชาติ...

ชป.กร.มทบ.27 เป็นวิทยากรสนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชนและสังคม ตำบลแสนชาติ ประจำปี 2567 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27...

มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567 พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อสนับสนุนการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี

ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อสนับสนุนการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อสนับสนุนการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง ,...

“มทบ.27 ส่งเสริมการศึกษาให้น้องคนเล็ก แนะแนวการเข้าศึกษาต่อเพื่อสร้างอนาคต”

"มทบ.27 ส่งเสริมการศึกษาให้น้องคนเล็ก แนะแนวการเข้าศึกษาต่อเพื่อสร้างอนาคต" หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้...

มทบ.27 เตรียมความพร้อมรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2567

มทบ.27 เตรียมความพร้อมรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2567 พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์ที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก...

ขอขอบคุณในน้ำใจที่มอบให้

ขอขอบคุณในน้ำใจที่มอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง มอบเตียงให้กับครอบครัวกำลังพลที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง สิบเอก กอบชัย แก่นนาคำ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เป็นผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง นำเตียงผู้ป่วย จำนวน 1...

Facebook

YouTube