วันพฤหัสบดี, มีนาคม 23, 2023

“มทบ.27 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนการฝึกภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง...

“มทบ.27 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนการฝึกภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง ปีการศึกษา 2565” พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที...

ชป.มทบ.27 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร, นักเรียนพยาบาลกองทัพบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2566

ชป.มทบ.27 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร, นักเรียนพยาบาลกองทัพบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2566 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมงานประเพณี บุญผะเหวด ณ...

ชป.มทบ.27 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร,นักเรียนพยาบาลกองทัพบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2566

ชป.มทบ.27 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร,นักเรียนพยาบาลกองทัพบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2566 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมโครงการถนนวัฒนธรรมของดีตำบลโพธิ์สัย ประจำปี 2566 และได้ประชาสัมพันธ์...

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” ร้อยเอก บรรพต แดงอาจ ผู้บังคับกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือดูแลบุตร ให้แก่...

มทบ.27 ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข...

มทบ.27 ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

“ตรวจสุขภาพประจำปี”

“ตรวจสุขภาพประจำปี” ข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจเลือด การตรวจสุขภาพในช่องปาก...

ชป.มทบ.27 ร่วมประชาคมระดมแก้ไขปัญหาภายในชุมชนและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร,นักเรียนพยาบาลกองทัพบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2566

ชป.มทบ.27 ร่วมประชาคมระดมแก้ไขปัญหาภายในชุมชนและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร,นักเรียนพยาบาลกองทัพบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2566 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม ระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์...

บริจาคโลหิต

ให้เลือด = ให้ชีวิต มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 4 นาย ที่มีความประสงค์บริจาคโลหิตให้กับ นายวิชัย...

จิตอาสา 904 ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง และพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทานฯ

จิตอาสา 904 ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง และพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทานฯ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27...

“ตรวจสุขภาพประจำปี”

“ตรวจสุขภาพประจำปี” มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการของหน่วย โดยโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจเลือด การตรวจสุขภาพในช่องปาก...

Facebook

YouTube