“ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บทสวด”โพชฌังคปริตร” ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”
พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บทสวด”โพชฌังคปริตร” ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ สุกกธัมโม) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องท้องที่ และประชาชน ร่วมพิธีฯ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
#กองทัพบก