ผบ.มทบ.27 ห่วงใยคุณภาพชีวิต ร่วมพบปะรับประอาหารกลางวันกับน้องคนเล็กของกองทัพบก
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 1200 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ ณ โรงประกอบเลี้ยง ตอนสูทกรรม มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ตรวจความเรียบร้อย ความสะอาดของอาหารและโรงเลี้ยง อุปกรณ์ที่ใช้ ให้ถูกสุขลักษณะ มีการจัดวางที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะหมุนเวียนมารับประทานอาหารร่วมกับน้อง ๆ ทุกวัน หากขาดเหลือในสิ่งใดให้เพิ่มเติมทันที หากอาหารไม่เพียงพอก็ให้จัดหาเพิ่ม ให้มีคุณค่าทางอาหารและรสชาติที่น่ารับประทานยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของน้องสุดท้องของกองทัพบก “ เราจะดูแลน้องให้ดีที่สุด”