มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้กับโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 0930 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารราช สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหาร กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ุผัก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มอบให้แก่โครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โครงการทหารพันธุ์ดี ร.16 พัน.1 และ โครงการทหารพันธุ์ดี รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อนำไปเพาะปลูก ขยายผลไปยังกำลังพล ประชาชนในชุมชน และหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบให้มีผักที่ปลอดภัยไว้สำหรับบริโภค และจำหน่าย เป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพล ครอบครัวและชุมชนต่อไป