มทบ.27 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบวาระ

พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการรุ่นปีพุทธศักราช 2564 ผลัดที่ 1 ที่ขอสิทธิลดวันราชการจาก 2 ปี เป็นรับราชการ 1 ปี ซึ่งได้รับราชการครบกำหนดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และจะปลดประจำการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จำนวน 16 นาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน และไม่เคยได้พิจารณาทัณฑ์ สร้างความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการที่ได้รับราชการทหารครบตามกำหนด โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมในพิธี ณ ด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27