“รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 27”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พันเอก มงคล บุตรดาวงษ์ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีคณะนายทหารที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญด้านสวัสดิการ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อหารือ ข้อเสนอแนะแก่หน่วย และเดินทางเข้าตรวจกิจการด้านสวัสดิการของหน่วย