พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตุลาการศาล มทบ.๒๗

1353

เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก  ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาล มทบ.๒๗ ได้เป็นประธานในการถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาล มทบ.๒๗ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำปี ๒๕๖๐