“กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ พลทหารและลูกจ้างร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกัน ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียงกัน ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27