ประกาศราคากลางการแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะ  จำนวน 10 คันประกาศราคากลางการแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะ (254000)