มทบ.27 ปิดโครงการ ทภ.2 รวมใจ บริจาคโลหิต 9 ล้านซีซี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.9
เช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2561 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (นายทหารราชองครักษ์ CAT 904) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการกองทัพภาคที่ 2 รวมใจบริจาคโลหิต 9 ล้านซีซี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยวันนี้ มีกำลังพล ครอบครัว และนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่27 ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตในวันสุดท้ายของโครงการ เพื่อสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 68 คน ได้โลหิต 30,600 ซีซี สำหรับโครงการกองทัพภาคที่2 รวมใจบริจาคโลหิต 9 ล้านซีซี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 27 มียอดผู้บริจาคโลหิตรวม 2,097 ราย ยอดโลหิตรวมทั้งสิ้น 943,650 ซีซี