มทบ.27 จัดกิจกรรมวันดินโลกร่วมปลูกปอเทืองให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดินเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาที่คุณ ของในหลวง ร.9
พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ของหน่วยขึ้นตรง รวมทั้งนักศึกษาวิชาทหาร ของมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมปลูกปอเทืองในพื้นที่ของหน่วย จำนวน 17 ไร่ ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 ตุลาคม 2561
เพื่อให้ปอเทืองออกดอกสะพรั่งทั้งแผ่นดิน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันดินโลกนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน พร้อมทั้งให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน “ปอเทือง” เป็นต้นไม้ในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่องการปรับปรุงดิน ทรงแนะนำให้แก่เกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อนำมาใช้แก้ความเป็นกรดให้แก่ดินของเกษตรกร ทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีราคาแพง ด้วยพระอัจฉริยภาพในการแนะนำด้านการเกษตร จากการศึกษาพบว่า ต้นปอเทือง เป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการบำรุงดิน การหว่านปอเทือง 1 ครั้ง เท่ากับการปรับปรุงโครงสร้างดินได้ถึง 15 ปีและเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากในการปรับปรุงดินให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ ด้วย