ผบ.มทบ.27 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเตรียมการต้อนรับ เสธ.ทภ.2 โอกาสเดินทางมาตรวจความพร้อม และกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62

เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 0830 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อเตรียมการต้อนรับ พลตรีวรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจความพร้อม และกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 2 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นี้ โดยได้เดินทางเข้าตรวจสอบการฝึกด้วยตนเอง และให้กำลังใจชุดครูฝึกที่จะเข้าทำการรับการตรวจสอบ ณ ลานจอดอากาศยาน ชสบ.6 การนี้ได้ดำริเน้นย้ำให้ชุดครูฝึกให้มีความตั้งใจในการฝึกให้มีความชำนาญทั้งลักษณะท่าทาง และความพร้อมเพรียง เช่น บุคคลเบื้องต้นท่ามือเปล่า และบุคคลเบื้องต้นท่าอาวุธ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการฝึกเบื้องต้นของ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ พ.ศ. 2560 ที่มีความสง่างามและเข้มแข็ง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับทหารใหม่ในรุ่นต่อๆไป ต่อมาเวลา 0930 นาฬิกา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เดินทางสำรวจสถานที่ หน่วยขึ้นตรงค่ายประเสริฐสงคราม โดยเริ่มจาก หน่วยฝึกทหารใหม่ โรงประกอบเลี้ยง และโรงนอนทหาร กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 , กองบังคับการหน่วยฝึกทหารใหม่ โรงประกอบเลี้ยงและโรงนอนทหาร มณฑลทหารบกที่ 27, โดยได้เน้นย้ำเรื่องความสะอาดของเรือนโรงต่างๆ ห้องน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และซ่อมแซมสิ่งอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน