กกล.รส.จว.ร.อ.บูรณาการร่วม3ฝ่ายดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทง
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา กกล.รส.จว.ร.อ.บูรณาการกำลังร่วมกับ จนท.ปกครอง และ จนท.ตำรวจ ร่วมออกลาดตระเวนดูแลความสงบเรียบร้อยให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม โจรกรรมทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย อย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้ด้วยความสะดวกและปลอดภัย พร้อมกันนี้ยังได้บูรณาการกำลังตรวจตราสถานบริการต่างๆ เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฏหมายและการค้ามนุษย์ ซึ่งไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่