มทบ.27 ร่วมกับ ผวจ.ร.อ. และหน่วยงานด้านความมั่นคง คุมเข้ม เปิดแผนปฏิบัติการ “ยุทธการสาเกตนคร กวาดล้างยาเสพติด”
พันเอก สุรชาติ อาจหาญ หัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ชุดปราบปรามยาเสพติดที่ 27 (ชุดเสือดำ) ร่วมปฏิบัติการยุทธการสาเกตนคร กวาดล้างยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว ปฏิบัติการ “ยุทธการสาเกตนคร กวาดล้างยาเสพติด” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 นาย เข้าร่วมในพิธีฯ
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด เนื่องจากเป็นปัญหาด้านความมั่นคง โดยได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย บูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย ดำเนินการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายยาเสพติด ทั้งงานด้านการข่าว การสืบสวน รวมถึงการขยายผลจับกุมและการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าว
โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ จำเป็นต้องใช้กลไกการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ ลดระดับความรุนแรงของยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างแท้จริง