มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ กองพันทหารช่างที่ 6 เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนนำทรายออกจากพื้นที่ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ตามที่พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 นำกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร 2 ราย คือ นางพรสวรรค์ สุวรรณศรี และ นางนวรัตน์ ไชยจักร พื้นที่นาถูกทรายทับถม รวมทั้งสิ้น 11 ไร่เศษ ที่บ้านท่าโพธิ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้เริ่มดำเนินการช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันสามารถนำทรายออกจากพื้นที่การเกษตรได้แล้ว ประมาณ 8ไร่เศษ