ผบ.มทบ.27 เยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จุดบริการประชาชนหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา1530 น. พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งรับผิดชอบช่วยเหลือประชาชนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และยโสธร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร บูรณาการกำลังร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน,ตำรวจภูธรเมืองยโสธร,แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ,แขวงทางหลวงยโสธร,เทศบาลตำบลสำราญ, เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยโสธรและจิตอาสาพระราชทาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในห้วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้คำแนะนำในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ การดูแลยานพาหนะ รวมถึงการพยาบาลเบื้องต้นและรถพยาบาลรับ-ส่ง หากมีเหตุฉุกเฉิน ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมทั้งได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัย ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้