ชป.มทบ.27 ร่วมประชาคมระดมแก้ไขปัญหาภายในชุมชนและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร,นักเรียนพยาบาลกองทัพบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2566
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม ระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดปฐมแพงศรี บ้านพานลุย หมู่ 3 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ภารกิจของมณฑลทหารบกที่ 27 ในการเตรียมการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ,ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร(รอบทั่วไป), การรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก , นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก และแสดงหมอลำพื้นบ้านให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมได้สนุกสนานผ่อนคลาย สร้างความสุขและรอยยิ้ม,สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน