“มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ”
“มทบ.27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 และการสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก พร้อมแจกแผ่นพับรายละเอียดการสมัครทหารออนไลน์ ให้กับผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
.
พร้อมทั้งเชิญชวนให้ช่วยกระจายข่าวสารทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและทางสื่อโซเชี่ยลให้แก่บุตรหลานในพื้นที่ตลอดจนประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติครบได้รับทราบ ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี
#กองทัพภาคที่2