#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 7 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 พ.ท.สุรชาติ อาจหาญ ผบ.ร.16 พัน.3 ได้จัดกำลังพล จำนวน 6 นาย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกในการจารจร ณ บ้านใหม่ชุมพร