หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 กระทำพิธีปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชายผลัดที่ 1 จำนวน 404 นาย และได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นักศึกษาวิชาทหารที่มีคุณลักษณะทางทหารดีเด่น,นักศึกษาวิชาทหารที่ยิงปืนได้คะแนนสูงสุด และ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
โดยมี พันตรีตระกูล ไพสีขาว รองผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีปิดการฝึก ณ สนามฝึก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม