มทบ.27 จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 2 วันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวน้องทหารใหม่
วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 0800 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนเข้าพบปะกับญาติทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 2 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ดำเนินการฝึกมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา จนครบตามหลักสูตรที่กองทัพบกกำหนด ในห้วงที่ผ่านมา หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามาเยี่ยมลูกหลานทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ที่ 10 ซึ่งผู้ปกครองจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานไปในทางที่ดีมาตามลำดับ ทั้งทางร่างกาย ระเบียบวินัย การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่า การรับราชการทหาร เป็นการทำหน้าที่ของลูกผู้ชายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทหารใหม่ คือกำลังส่วนหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ในห้วงที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้ดูแลน้องทหารใหม่เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องการฝึก การกินอยู่หลับนอน การรักษาพยาบาล ซึ่งที่ผ่านมาทหารใหม่ทุกนาย มีความปลอดภัยตลอดห้วงการฝึก
ในโอกาสที่จบการฝึกตามหลักสูตร หน่วยได้อนุญาติให้น้องทหารใหม่ลาพักกลับไปอยู่กับครอบครัว และขอให้อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด เมื่อครบกำหนดกลับหน่วย ก็ขอให้กลับให้ตรงเวลา เพื่อจะได้ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบ พร้อมรับใช้ประเทศชาติตลอดการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์