เมื่อ 10 ก.ค. 61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส. อ.โพธิ์ชัย จว.ร.อ. (มว.รส.มทบ.27) ร่วมกับนายไพบูลย์ นาทองคำ นายก อบต.โพธิ์ศรี,ผู้นำชุมชน,และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการแสดงถึงพลังน้ำใจ พลังความรัก ด้วยการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการทำความดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ คลองส่งน้ำชลประทาน ม.6 บ.โพธิ์ศรี ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จว.ร.อ. โดยมีนายวิชิต ศีลพันธ์ นอภ.โพธิ์ชัย เป็นประธาน ผู้ร่วมกิจกรรม 70 คน ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี