มทบ.27 เยี่ยมกำลังพลที่เจ็บป่วย บุตรที่พิการและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ สร้างขวัญกำลังใจในวันกองทัพไทย
วันที่ 18 มกราคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มีความห่วงใยกำลังพลและครอบครัวโดยได้มอบนโยบายให้ดูแลกำลังพลพร้อมทั้งครอบครัวที่เจ็บป่วย พิการและทุพลภาพเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วย จึงได้มอบให้ คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.27 พร้อมคณะแม่บ้าน และ พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ,พันเอกชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าให้แก่กำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติภารกิจ บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ คู่สมรสที่ทุพพลภาพ และกำลังพลที่มีบุตรแรกคลอด รวมทั้งสิ้น 7 ราย โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ที่จำเป็น พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ สร้างขวัญและกำลังให้แก่กำลังพลและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง