มณฑลทหารบกที่ 27 ปิดการอบรมเคลื่อนที่งานธุรการกำลังพล ประจำปี 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0900 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานปิดการอบรมเคลื่อนที่งานธุรการกำลังพล ประจำปี 2563 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด และได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนายทหารประทวนที่ปฎิบัติหน้าที่สายงานสารบรรณ และงานธุรการกำลังพลของหน่วยในกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 57 นาย ที่ผ่านการอบรม ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติงานด้านธุรการกำลังพลและสิทธิกำลังพลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีจิตบริการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานด้านธุรการกำลังพลกองทัพบกต่อไป