“ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม จงตั้งใจ”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ ร้อยโท อภิชัย เทียนพิมาย รักษาราชการแทนผู้บังคับกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย จ่าสิบเอก วิทยา สท้านอาจ นายสิบยุทธการฯ เดินทางโดยรถยนต์ของหน่วยไปส่ง พลทหาร วุฒธชัย คำมะลุน สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งมีปัญหาด้านเอกสารในการรายงานตัว โดยหน่วยได้ดำเนินการติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือจนประสบผลสำเร็จ สามารถส่งน้องรายงานตัวเข้ารับการศึกษาและส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับ กองพันนักเรียนนายสิบที่ 1 กองร้อยนักเรียนนายสิบที่ 2 (ร้อยสิงห์โต) โรงเรียนนายสิบทหารบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ #ส่งน้องให้ถึงฝั่งฝัน
ขอให้น้องจงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพบก และเป็นเสาหลักในการดูแลครอบครัวต่อไป ด้วยรักและห่วงใยจากครอบครัวมณฑลทหารบกที่ 27