“พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดชุดขุนภักดี 27 ออกแสดงดนตรีในหัวข้อ “ปณิธานเพื่อประเทศไทย” ในโอกาสที่ จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน “
เมื่อ 20 ก.ย.61 เวลา 0800 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,พ.อ.พิทักษ์ชัย กิ่งเกษ หน.กองกิจการพลเรือน มทบ.27 ,หน.ส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมเปิดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านวังม่วย ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งโครงการนี้ เป็นการบูรณาการหน่วยงานต่างๆของจังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดย หัวหน้ากองกิจการพลเรือน ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้มาใช้บริการรวมทั้งได้รับชมการแสดงของขุนภักดี 27 ซึ่งได้แสดงดนตรี ประกอบการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ปณิธานเพื่อประเทศไทย” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลงานของรัฐบาล และ ของ กองทัพบก, สร้างภาพลักษณ์ ทัศคติที่ดี มีความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับกองทัพบก สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก ตลอดจนชี้แจงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับทราบถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้วย ในการนี้ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้จัดบริการชุดแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลตรวจรักษาเบื้องต้น และให้บริการฝังเข็มเพื่อรักษาโรค ซึ่งมีประชาชนร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน สร้างความเชื่อมั่น คืนความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน