มทบ.27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ดูแลประชาชน ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พร้อมทำความสะอาด สถานที่พัก

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 1000 น.พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์กักกันตัวตามมาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ดูแลประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่เข้าพักครบ 14 วัน ณ โรงแรม The Bed Hotel ริมคลองคูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนำกำลังพล ที่ผ่านการอบรมการทำลายเชื้อจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวน 30 นาย ทำความสะอาด (Big Cleaning Day ) สถานที่พัก ณ โรงแรมเดอะเบด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ดูแลประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 2 คนสุดท้าย ซึ่งเป็นชาว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาจากประเทศการ์ต้าร์ และประเทศสิงคโปร์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้รายงานตัวเข้าพักที่ศูนย์ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 4 -18 เมษายน 2563 ครบ 14 วัน ภายใต้การดูแลตามมาตรฐานการควบคุมโรคสากล ที่โรงแรมเดอะเบดโฮเต็ล ซึ่งทั้ง 2 คน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด สามารถกลับไปอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ แต่ยังต้องยึดมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และควรงดการสังสรรค์ ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพล เข้าทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของโรงแรมด้วยตัวเอง เพื่อฆ่าเชื้อโรคอื่นๆ นอกจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าสถานที่ ที่ใช้ดูแลประชาชนฯ มีความสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างสูงสุด