พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ร่วมพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ (พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม) และศาลเจ้าบริเวณสนามบิน กองทัพบก(สนามบินเก่า) ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานข้าวหอมมะลิโลก วันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 จากนั้นจะเป็นงานกาชาดและประเพณีปีใหม่ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 โดยมี นายชนันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และสร้างขวัญ กำลังใจแก่คณะผู้จัดงาน พร้อมกันนี้ คณะฯ ได้เข้าตรวจพื้นที่จัดงานและสะพานแบริเออร์ชั่วคราว ณ บริเวณคลองห้วยเหนือ ที่จะใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาเที่ยวชมงาน
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 รายงาน