มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรม ” จิตอาสาต้านภัยแล้ง เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในพื้นที่ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ” จิตอาสาต้านภัยแล้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 68 พรรษา โดยมี พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27, คณะแม่บ้าน และกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อจากนั้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำรถบรรทุกนำ้ จำนวน 3 คัน ขนส่งน้ำจำนวน 18,000 ลิตร ไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ณ ศาลาหนองกาหลง บ้านกาหลง ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดและวัดบ้านแมต ม.4 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รวมแจกจ่ายนำ้ที่บ้านเรือนของประชาชน ซึ่งเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำ Army barber มาบริการตัดผมฟรีให้แก่พี่น้องประชาชน สร้างความสุข บรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความประทับใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่