ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ในพื้น บ.โนนสั้น ม.3 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 61 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 / ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ในพื้น บ.โนนสั้น ม.3 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น การนี้ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มีข้อเน้นย้ำถึงขั้นตอนการดำเนินงานของรัฐบาลและ คสช.ว่าให้พี่น้องประชาชน จงเชื่อมั่นในการทำงานของ รัฐบาล และ คสช.ว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันได้ทันเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความยากจน และปัญหาที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่กำลังประสบอยู่ แต่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ร่วมมือช่วยกัน ประเทศชาติจึงจะสามารถก้าวไปข้างหน้า ได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้