พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. ตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 61 เวลา 0930 – 1200 น. พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รอง ผบ.มทบ.27 / รอง ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ใน 4 พื้นที่ (พท.ที่ (1.) ม.7 บ.หนองแสง ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พท.ที่ (2.) ม.11 บ.ค้อน้อย ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พท.ที่ (3) ม.4 บ.พะยอมน้อย ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด พท.ที่ (4) ม.1 บ.พลับพลา ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ) ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น ในโอกาสนี้ พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รอง ผบ.มทบ.27 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ ของชุดปฏิบัติการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และนำข้อมูลที่ได้กลับรายงานให้หน่วยเหนือทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้อง เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีบริทบและความแตกต่างกันด้วยสภาพพื้นที่ ลักษณะของชุมชน พร้อมชี้แจงสถานการณ์บ้านเมือง ณ ปัจจุบัน สร้างการรับรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ รัฐบาล และ คสช. ระยะของ Road map ที่กำลังจะเข้าสู้การเลือกตั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง