“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง”
ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ออกช่วยเหลือประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูก เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 2
โดยวันนี้ได้ออกช่วยเหลือ นายอานนท์ อารีสนั่น เกษตรกรชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม พื้นที่นา 12 ไร่ ได้ข้าวเปลือกจำนวน 6 ตัน ซึ่งเกษตรกร รู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ได้นำรถเกี่ยวข้าวมาช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้