ผบ.มทบ.27 นำกำลังพลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณ สุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ,พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโกมหาราช ,ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) โดย มีพระธรรมธิติญาณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์