#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จัดชุดแพทย์เดินเท้าออกบริการตรวจโรคและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยนำ้ท่วมในพื้นที่ บ้านนาเรียง ต.นางาม อ.เสลภูมิ