“ผบ.มทบ.27 พบปะกำลังพลนายทหารประทวนและพนักงานราชการ”
พลตรี จักพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พบปะกำลังพลนายทหารประทวนชั้นยศ สิบโท ลงมา และพนักงานราชการที่รับราชการมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อเน้นย้ำข้อห่วงใยต่อกำลังพล ในการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการพนัน และหนี้สินให้กำลังพลทุกนายยึดหลักความพอเพียง เพื่อลดปัญหาต่อการปฏิบัติงานและปัญหาครอบครัว