ผบ.มทบ.27 นำคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 0930 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัดเข้ามาในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดตรวจตู้ยามหนองแวง ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด และ จุดตรวจตู้ยามหนองเจริญ ต.หนองแวง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ในการเดินทางเข้า-ออกอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี และตราด ให้แสดงใบอนุญาตการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ในภูมิลำเนา รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขอให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางโดยไม่จำเป็น

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบหมายให้ พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางตรวจเยี่ยม จุดตรวจบึงไทรทอง อ. จังหาร และ จุดตรวจตู้ยามบัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด และ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหน้า สภ.สุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ และจุดตรวจตู้ยามชำนาญหมอ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และมอบถุงยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย