เมื่อ 5 ก.ย.60 พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้ พันตรีสมบูรณ์ ไชยขาว พร้อมทีมชุดช่างร้อยมณฑลทหารที่ 27 จำนวน 8 นาย(ส.2,พ.6) ร่วมกับ อบต.เหนือเมือง นำวัสดุปกรณ์เพื่อดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ประอุทกภัย บ้านของนายสุดใจ สร้อยทอง บ้านลขที่ 482 หมู่ที่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยช่วยเหลือเกี่ยวกับงานถมดิน,งานโครงสร้าง และงานเทพื้น ผู้ประสบภับขอขอบคุณฝ่ายทหารที่ช่วยเหลือในความเดือดร้อนเร่งด่วน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย