“ทหารร้อยเอ็ด เข้าบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ เพื่อคงอยู่คู่พระพุทธศาสนา”
เช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกำลังร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านโคกทม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ วัดสุวรรณารามบ้านโคกทม เพื่อให้เป็นที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา ของพระสงฆ์และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง โดยใช้งบประมาณของหมู่บ้านในการดำเนินการhttps://www.youtube.com/watch?v=P1fkKJhORI4