มณฑลทหารบกที่ 27 กระทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องโทษวินัย ตอบแทนความดีในการร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ฝ่าวิกฤติโควิด-19
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องโทษวินัย ที่ได้รับการลดโทษจำนวน 11 นาย เนื่องจากได้กระทำความดีร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้โลหิตทั้งสิ้น 5,850 ซีซี โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารฝ่ายเสนาธิการ และกำลังพล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่โรงพยาบาลต่างๆและสภากาชาดไทย ประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองและมีผู้บริจาคลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจากการประกอบคุณงามความดีในการช่วยเหลือบริจาคโลหิตดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ 27 จึงได้กระทำพิธีลดโทษและปล่อยตัวให้แก่นักโทษวินัย เพื่อให้โอกาสประพฤติตนเป็นคนดีของครอบครัว และสังคม พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป