กกล.รส.จว.ร.อ.เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างเส้นทาง อ.สุวรรณภูมิ-ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 1000น. กกล.รส.จว.ร.อ. ได้เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเส้นทางหลวงหมายเลขที่ 215 (สุวรรณภูมิ-ร้อยเอ็ด) เนื่องจาก การก่อสร้างไม่มีแนวกั้นและไฟสัญญาณในเขตก่อสร้างอย่างชัดเจน แสงสว่างไม่เพียงพอในจุดคับขันและพื้นที่ชุมชน รวมทั้งการก่อสร้างเส้นทางไม่มีการปรับเส้นทางเข้าสู่ชุมชนช่วงถนนที่มีสถานศึกษา วัดหรือทางแยกเข้าชุมชน และเส้นทางที่ทำการก่อสร้าง ชำรุดเป็นหลุมทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว กกล.รส.จว.รอ. จึงได้เข้าพบ นายถิตย์ ชินอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายช่างโครงการ และ นายชาติชาย วิลัยแก้ว นายช่างสำรวจอาวุโส เพื่อเข้าพูดคุยปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนและตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างซึ่งจากการเข้าเจรจาผู้รับเหมาจะดำเนินแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นภายใน 1-3 วัน
ซึ่งกกล. รส.จว.รอ โดยชุดปฏิบัติการ กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16 จะติดตามและรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทราบต่อไป